ظرفیت تولید ماکارونی در ایران

Oops...
Slider with alias none not found.

بر اساس گزارش اجمالی سال ۱۳۹۸ وزارت صنعت معدن و تجارت تعداد ۲۰۵ واحد تولید ماکارونی در کشور فعال بوده که ظرفیت اسمی این کارخانجات بالغ بر ۱۲۶۰ هزار تن می باشد. شاغلین بخش صنعت ماکارونی حدود ۷۲۰۰ نفر و بر اساس همین گزارش واحد های شاخص تولید کننده ماکارونی در ایران عبارت از ماکارونی مک، زر ماکارون، تک ماکارون، صنایع غذایی مانا، سمیرا، جهان، انسی و صنایع غذایی رشد می باشد. این گزارش حاکی از آن است که تولید ماکارونی در ایران در طی سال های ۹۴ تا ۹۸ به ترتیب سالانه ۳۵۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۶۰۰ هزار تن بوده است. در حال حاضر دو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران و انجمن تولید و صادرکنندگان ماکارونی ایران محل تجمع تولیدکنندگان ماکارونی کشور می باشند. هر دو انجمن در مسیر رشد و در مسیر رشد و ارتقای صنعت ماکارونی در کشور فعال بودده و اعضای هر دو انجمن از تولیدکنندگان با سابقه صنعت ماکارونی در کشور می باشند. شاخصه مهم هر دو انجمن وجود برند های برتر و نیز وجود کارخانجات ماکارونی و رشته های آشی و سوپی و به صورت سنتی می باشد. در حال حاضر ظرفیت تولید ماکارونی در ایران حدود یک میلیون و صد هزار تن می باشد.

جدول تولید کنندگان فعال عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران

 

ردیفنام شرکتبرندظرفیت پروانه بهره برداری
۱تک ماکارون
تک - پیکوتک139,000
۲صنایع غدایی مانامانا130,000
۳گروه کارخانجات آرتا تجارت زرینپارسیلا -ژیک - اطلس - سنا123,000
۴ماکارونی آرد اکبریآرد سفید اکبری64,000
۵جهان ستاره آریا جهان - گلین50,650
۶صنایع غذایی خوشنام مک45,000
۷آمای جهان گستر یکتا ساوین35,000
۸کارخانه آرد و ماکارونی سازی شمس آذرآذرسان - آذخ33,775
۹آروین ماکارونآروین28.000
۱۰صنایع غدایی مانتا سمیرا20,000
۱۱شرکت تعاونی 572 ایثارگران اهواز
شرکت تعاونی 572 ایثارگران اهواز
26,000
۱۲تولید و توزیع غذای اسبیکواسبیکو - سیلر18,000
۱۳صنایع غذایی انسی ماکارونانسی13,000
۱۴شیرین عسلشیار ماکارون12.500
۱۵کران ماکارون میبددنیز ماکارون12,000
۱۶ماکارونی یاس شهراوریناک-برند 11410,840
۱۷درنا آلتین
درنا ماکارون تبریز10,000
۱۸صنایع غذایی رشدرشد8,400
۱۹نوبر ماکارون شبستر 1 و 2
ابتکار - شیلا7,500
۲۰سپهر ماکارونی ارسشیارماکارون - آذرمهر - بیترودن7,000
۲۱مشهد بهاورشاهنگ کاردینال5,900
۲۲یاران ماکارون شقایقیاران5,000
۲۳شرکت تعاونی ماکارونی ایران رشته کاشمر ایران رشته4,700
۲۴شرکت صنایع غذایی کوشان دزفولگنم ماکارون4,500
۲۵دین گو ماکاروندینگو4,200
۲۶گندمین جنوب
تولیدکننده ماکارونی قرین3,850
۲۷ماکارونی آسرآسر3,849
۲۸دز ماکاروندز ماکارون3,750
۲۹تعاونی 504 گلپر الیگودرز (سنتی)
تعاونی 5043,669
۳۰بهار درخشان (دشتستان)
دشتستان3,600
۳۱محمد زارعی دامغان زارعی3,600
۳۲خرقان ماکارون
خرقان3,350
۳۳ماکارونی فجر فندرسکفجر فندرسک ارکیده3,200
۳۴ابتکار بناب
ابتکار3,000
۳۵تعاونی 97 ایرانشهر (مرمر)تعاونی 97 ایرانشهر3,000
۳۶شاهین ماکارون
شاهین ماکارون2,700
۳۷لاد ماکارونلاد ماکارون2,100
۳۸نوبر ماکارون شبستر ۱نوبر ماکارون شبستر2,100
۳۹جهان خوشنام ماکارونجهان خوشنام فاتحی خان دایی2,100
۴۰ارژن ماکارون فارس
ارژن ماکارون2,100
۴۱نگین ماکارون گناباد
نگین2,000
۴۲یوتاب طعام ماکارون

یوتاب1,800
۴۳رز طعام قمگندم طلایی عارف1,400
۴۴سرزمین طلایی گندم (ایپک)ایپک942
۴۵افشین خوشبخت اولاس 1
اولاس 1900
۴۶عیسی غریبی کلیبر اولاس 2
اولاس 2900
۴۷بهروزان بهروز ماکارون
بهروزان550

 

لازم به ذکر است که در ایران دو انجمن ماکارونی وجود دارد که جدول ذیل نام و مشخصات کارخانجات عضو انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان ماکارونی ایران می باشد.

 

تولید کنندگان فعال ماکارونی در کشور

فهرست