مدارک مورد نیاز

مدارک ثبت نام | انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران
Oops...
Slider with alias none not found.

مدارک مورد نیاز برای عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران

 • تصویر پروانه بهره برداری معتبر و جدید
 • تصویر کارت ملی مالک و مدیر عامل
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی با تغییرات جدید
 • درخواست کتبی عضویت در انجمن توسط هیئت مدیره
 • ارائه آخرین لیست بیمه کارکنان و فیش پرداختی
 • تصویر ثبت برند (نشان تجاری)
 • تصویر پروانه بهداشت محصولات (معتبر)
 • تصویر پروانه استاندارد محصولات (معتبر)
 • کروکی دقیق محل کارخانه و دفتر مرکزی

 • تکمیل فرم ثبت نام از طریق وبسایت انجمن
 • فیش واریزی هزینه ورودی و ماهانه انجمن
 • 3 برگ بروشور و کاتالوگ انواع محصولات
 • شماره حساب و شماره شبا بانکی شرکت و مالک
 • شماره حساب سپید سپه کارخانه

مدارک ذکر شده برای عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران مورد نیاز می باشد. پس از تکمیل موارد فوق از صفحه عضویت وبسایت برای تکمیل مراحل ثبت نام اقدام نمایید. برای این کار می توانید بر روی عضویت در انجمن کلیک کنید.


عضویت در انجمن

فهرست