انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران (اصما) در آغاز با ۵ عضو و به شماره ۲۵۳ در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید. هدف اصلی از تشکیل انجمن صنفی، پیگیری موارد و احتیاجات و ضروریات و مراجعه به ادارات و سازمان ها و در یک کلام پیگیری امور اداری اعضا انجمن از دولت بیان گردیده است. به مرور زمان با اطلاع سایر تولیدکنندگان ماکارونی در کشور از تشکیل انجمن، مراجعه برای عضویت در انجمن شدت یافت. بگونه ای که در طی مدت یک سال تعداد اعضای انجمن به سی کارخانه و بیشتر رسید. از آنجا که صداقت، همراهی و کارگشایی سرلوحه وظایف هیئت مدیره و دبیر انجمن بود، امورات مربوط به انجمن به سرعت و دقت پیش رفت و هیئت مدیره انجمن تلاش نمود تا اهداف جدیدی را برای توسعه فعالیت انجمن و کارخانجات ماکارونی در وظایف انجمن بگنجاند. هم اکنون در سال ۱۳۹۹ و همزمان با افتتاح وب سایت انجمن ماکارونی و رویکرد صادراتی اقتصاد کشور، هیئات مدیره انجمن امیدوار است با دست یابی تمام واحد های عضو در انجمن به سقف ظرفیت پروانه های بهره برداری به دو هدف اصلی در کشور دست یابیم که یکی رشد صادرات ماکارونی در کشور و دیگری دستیابی به سرانه مصرف ماکارونی از شش کیلوگرم در سال که میزان سرانه مصرف فعلی بوده، به میزان ده کیلوگرم می باشد. امید است در سایه عنایات خداوند متعال در دستیابی به اهداف انجمن و اعضا انجمن موفق باشیم.

فهرست