تصویر پروانه بهره برداری معتبر و جدید

تصویر کارت ملی مالک و مدیر عامل

تصویر آخرین روزنامه رسمی با تغییرات جدید

درخواست کتبی عضویت در انجمن توسط هیئت مدیره

ارائه آخرین لیست بیمه کارکنان و فیش پرداختی

تصویر ثبت برند (نشان تجاری)

تصویر پروانه بهداشت محصولات (معتبر)

تصویر پروانه استاندارد محصولات (معتبر)

کروکی دقیق محل کارخانه و دفتر مرکزی

تکمیل فرم ثبت نام از طریق وبسایت انجمن

فیش واریزی هزینه ورودی و ماهانه انجمن

3 برگ بروشور و کاتالوگ انواع محصولات

شماره حساب و شماره شبا بانکی شرکت و مالک

شماره حساب سپید سپه کارخانه

لطفا پس از تهیه و تکمیل موارد ذکر شده در فرم مدارک به صفحه عضویت سایت انجمن مراجعه نمایید. برای این کار می توانید با کلیک بر روی دکه زیر به صفحه عضویت وارد شده و مراحل ثبت نام را تکمیل فرمایید.

فهرست