جدول محصولات اعضا انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران

 


 

ردیفنام شرکترشته ای   فرمی   لازانیا   نیمه آماده   
اسپاگتیسبزیجاتورمیشللنگوینیسادهسبزیجاتمیکسانواعمعمولیسبزیجاتسریعمیشیتنوریقارجکچاپپنیری
1تک ماکارون*************
2ماکارونی مانا***************
3آرتا تجارت زرین******
4ماکارونی اکبری**********
4جهان ستاره آریا******
5مک ماکارون*******
6شمس آذر****
7ساوین*******
8آروین ماکارون**
9تعاونی معراج اهواز**
10انسی ماکارون******
11مانتا ماکارونی سمیرا********
12اسبیکو****
13ماکارونی شیرین عسل شیارماکارون****
14کران ماکارون****
15درنا آلتین ماکارون**
16یاس شهر (اوریناک)**
17صنایع غذایی رشد******
18نوبر ماکارون شبستر2**
19سپهر ماکارون ارس***
20مشهد بهاور شاهنگ********
21یاران شقایق گناباد***
22کوشان دزفول****
23ایران رشته کاشمر***
24دین گو ماکارون*****
25ماه پرتو**
26گندمین جنوب
27ماکارونی آسر***
28دز ماکارون****
29ماکارونی 504 الیگودرز***
30بهاردرخشان بوشهر
(دشتستان)
***
31محمدزارعی دامغان***
32خرقان ماکارون***
33فجر فندرسک گرگان***
34ابتکار بناب**
35تعاونی 97 ایرانشهر(مرمر)**
36شاهین ماکارون**
37نوبر ماکارون شبستر 1***
38جهان خوشنام ماکارون***
39لاد ماکارون****
40ارژن ماکارون فارس***
41نگین ماکارون گناباد**
42یوتاب ماکارون***
43رزطعام قم***
44سرزمین طلایی گندم(ایپک)***
45افشین خوشبخت علیمحمدی اولاس 1***
46عیسی غریبی علیمحمدی اولاس 2***
47بهروزان بهروز ماکارون***
فهرست